Funcionarea privind variabilitatea revizuirilor cu extremitaile inferioare


Liste des graphiques [link] Liste des illustrations Fig. Tipologia artefactelor din MDA din structura depozitelor de obiecte de prestigiu aparţinând culturii Cucuteni [link] Fig. Morfometria artefactelor din MDA canini reziduali de cerb şi imitaţii de os din structura depozitelor de obiecte de prestigiu aparţinând culturii Cucuteni [link] Fig. Localizarea anatomică a caninilor reziduali de cerb originea specifică şi scheletică [link] Fig.

Procedee şi instrumente de perforare prin rotaţie continuă rapidă cu ajutorul sfredelului după Beldiman, [link] Fig. Localizarea urmelor de uzură pe piesele de podoabă cu dispozitiv de suspendare perforaţii [link] Fig. Depozitul aparţinând culturii Cucuteni de la Brad : vedere generală ; canini reziduali de cerb şi funcionarea privind variabilitatea revizuirilor cu extremitaile inferioare de os [link] Fig. Depozitul aparţinând culturii Cucuteni de la Brad : canini reziduali de cerb şi imitaţii de os [link] Fig.

Depozitul aparţinând culturii Cucuteni de la Cărbuna : canini reziduali de cerb şi imitaţii de os ; mărgele de os ; mărgele de os ; mărgele de Spondylus după Dergacev, [link] Fig. Depozitul aparţinând culturii Cucuteni de la Cărbuna : plăcuţe, buton, pandantive şi brăţări de Spondylus după Dergacev, [link] Fig. Depozitul aparţinând culturii Cucuteni de la Chetroşica : imitaţii de os ale caninilor reziduali de cerb?

Motivele și obiectivele propunerii Trei categorii de vehicule fac obiectul cadrului juridic pentru omologarea de tip a produselor din sectorul autovehiculelor: autovehiculele și remorcile lor, motocicletele și tractoarele.

Depozitul aparţinând culturii Cucuteni de la Hăbăşeşti : vedere generală — reconstituire a modului de depunere ; canini reziduali de cerb şi imitaţii de os după Dumitrescu,[link] Fig. Depozitul aparţinând culturii Cucuteni de la Hăbăşeşti : canini reziduali de cerb şi imitaţii de os [link] Fig.

Depozitul aparţinând culturii Cucuteni de la Horodniţa : pumnal de os şi mărgele de Spondylus după Monah, [link] Fig. Depozitul aparţinând culturii Cucuteni de la Izvoare : reconstituirea colierului de imitaţii în os ale caninilor reziduali de cerb şi seminţe de LPC ; imitaţii în os ale caninilor reziduali de cerb vedere generală după Marinescu-Bîlcu, Cârciumaru, b [link] Tabel nr. Structura generală a depozitelor de obiecte de prestigiu aparţinând culturii Cucuteni [link] Tabel nr.

Tipologia artefactelor din MDA în structura depozitelor de obiecte de prestigiu aparţinând culturii Cucuteni [link] Tabel nr. Distribuţia artefactelor din MDA tipuri şi subtipuri în structura depozitelor de obiecte de prestigiu aparţinând culturii Cucuteni [link] Tabel nr. Structura depozitului de obiecte de prestigiu aparţinând culturii Cucuteni de la Brad : parametrii perforaţiei şi urme de uzură [link] Tabelul nr. Structura depozitului de obiecte de prestigiu aparţinând culturii Cucuteni de la Cărbuna : grupe tipologice, tipuri şi subtipuri [link] Tabelul nr.

Structura depozitului de obiecte de prestigiu aparţinând culturii Cucuteni de la Hăbăşeşti : parametrii perforaţiei şi urme de uzură [link] Tabelul nr.

Structura depozitului de obiecte de prestigiu aparţinând culturii Cucuteni de la Izvoare : parametrii perforaţiei şi urme de uzură [link] Histograma nr. Depozite de piese de funcionarea privind variabilitatea revizuirilor cu extremitaile inferioare aparţinând culturii Cucuteni : efective generale [link] Histograma nr. Depozite de piese de prestigiu aparţinând culturii Cucuteni : distribuţia pieselor din MDA în raport cu efectivele generale [link] Histograma nr. Depozite de piese de prestigiu aparţinând culturii Cucuteni : reprezentarea generală a tipurilor de piese din MDA [link] Histograma nr.

varicoza i frunze de nuci medicina gravida varicoza

Depozite de piese de prestigiu aparţinând culturii Cucuteni : Brad — reprezentarea tipurilor de piese din MDA [link] Histograma nr. Depozite de piese de prestigiu aparţinând culturii Cucuteni : Cărbuna — reprezentarea tipurilor de piese din MDA [link] Histograma nr.

Document 52016PC0031

Depozite de piese de prestigiu aparţinând culturii Cucuteni : Chetroşica — reprezentarea tipurilor de piese din MDA [link] Histograma nr. Depozite de piese de prestigiu aparţinând culturii Cucuteni : Hăbăşeşti — reprezentarea tipurilor de piese din MDA [link] Histograma nr. Depozite de piese de prestigiu aparţinând culturii Cucuteni : Horodniţa — reprezentarea tipurilor de piese din MDA [link] Histograma nr. Depozite de piese de prestigiu aparţinând culturii Cucuteni funcionarea privind variabilitatea revizuirilor cu extremitaile inferioare Izvoare — reprezentarea tipurilor de piese din MDA [link] Texte intégral 1.

Introducere Cercetările arheologice desfăşurate, cu deosebire, în ultimele cinci decenii pe teritoriul României au adus contribuţii majore la elucidarea problematicii ample şi complexe legate de geneza şi dezvoltarea diverselor culturi preistorice, amploarea populării şi conţinutul specific al proceselor adaptative, funcionarea privind variabilitatea revizuirilor cu extremitaile inferioare şi influenţele exercitate de curentele culturale din ariile geografice adiacente sau mai depărtate de zona balcano-carpato-dunăreană etc.

Importanţa acestei problematici rămâne vitală pentru înţelegerea evoluţiei istorice în spaţiul nostru de-a lungul mileniilor 30 — 3 î. În acest context se înscriu şi eforturile cercetării orientate spre cunoaşterea şi definirea clară a conţinutului culturii materiale, prin studiul aprofundat al diferitelor categorii de vestigii.

Cum este firesc, datorită cantităţii apreciabile, sesizabilă în toate siturile cercetate, prin gama tipologică variată şi rolul de indicator crono-cultural sensibil, materialele litice pentru culturile paleolitice şi ceramica pentru culturile neo-eneolitice au ocupat şi continuă să ocupe locul privilegiat în cadrul oricărui demers analitic privind epocile respective.

cea mai buna crema pentru varicoza preparate vitamine varicoza

În acelaşi timp, alte categorii de materiale, rămase adesea, până recent din punctul de vedere al studiului pe plan secund sau chiar neglijate, se dovedesc a fi vectori purtători de informaţii unice relative la diversele aspecte ale vieţii comunităţilor respective, conturând, completând sau întregind tabloul complex al culturii materiale, al achiziţiilor şi funcionarea privind variabilitatea revizuirilor cu extremitaile inferioare în plan tehnologic, al paleoeconomiei, al manifestărilor spirituale.

Între aceste categorii de materiale, un loc aparte ocupă acelea încadrate în ceea ce numim industria materiilor dure animale. Studiul lor furnizează informaţii foarte valoroase — încă insuficient exploatate — legate de aspectele paleoeconomice şi paleotehnologice specifice fiecărei culturi şi epoci, reflex al adaptării optime într-un cadru ecologic dat. În ultimul deceniu şi jumătate se constată şi în România manifestarea interesului crescând pentru studiul sistematic al IMDA preistorice culturile epocilor paleolitică, mezolitică şi neo-eneolitică, epoca bronzuluicu rezultate notabile1.

Corneliu B 34 eldiman, Diana-Maria Sztancs 2. Studiul artefactelor din materii dure animale din depozitele de obiecte de prestigiu aparţinând culturii Cucuteni 2. Aspecte metodologice Înainte de etalarea criteriilor demersului sistematic trebuie precizat funcionarea privind variabilitatea revizuirilor cu extremitaile inferioare că studiul actualizat al artefactelor din MDA aparţinând culturii Cucuteni se află, încă, la începuturile sale.

Reperele metodologice propuse astfel au fost preluate şi aplicate, de cele mai multe ori, mecanic, în mediul cercetării de la noi3. În ultimele două decenii s-a încercat şi asimilarea tendinţelor internaţionale mai ales ale şcolii franceze, sub îndrumarea dr.

Henriette Camps-Fabrer 4, dar combinate cu o abordare din perspectivă arheozoologică, marcată de clasificările anatomiei animale descriptive; marcată astfel de o arborescenţă artificială, respectiva tipologie devine de neasimilat, nemetrizabilă şi, practic, inaplicabilă autonom pe loturi mai mari sau mai mici de materiale similare, necesitând temeinice cunoştinţe de profil biologic5.

Singurul demers extensiv actualizat şi cu aplicabilitate viabilă rămâne, deocamdată, acela elaborat în teza de doctorat a autorului principal al acestor rânduri; modelul propus este deja utilizat şi citat ca ghid metodologic în cadrul mai multor studii recente6. În înseamna de la varicoza începator sens, foarte importantă se dovedeşte a fi precizarea, prin recursul la examinarea cu ochiul liber, cu lupa şi în microscopie de mică putere, a procedeelor şi etapelor de perforare: prepararea bilaterală a suprafeţelor; aplicarea procedeului rotaţiei unilaterale sau bilaterale: alternative, cu o amplitudine de circa °; complete, de °; multiple, cu ajutorul sfredelului rotaţie rapidă fig.

În cazul dinţilor se remarcă existenţa majorităţii pieselor cu o singură perforaţie, dar şi a unor piese având două perforaţii sau a pieselor reparate după fracturarea la nivelul perforaţiei iniţiale, accident survenit fie în timpul perforării, fie pe durata utilizării.

Semnificativă se dovedeşte constatarea legată de aplicarea aceluiaşi procedeu la perforarea iniţială şi la cea secundară sau a procedeelor diferite, ceea ce argumentează intervenţii probabile la intervale de timp diferite 4. Demersul nostru operează, din raţiuni metodologice de simplificare a abordării, o separare artificială a artefactelor pe criteriul originii materiilor prime, datorită specificităţii paleotehnologice a materiilor prime din care au fost realizate recte, materii dure animale.

Cu toate acestea, motivul acestei diferente legate de sex in leziunile de la picior ramane neclar. Recent, s-a sugerat ca coordonarea comuna si variabilitatea coordonarii sunt un indice critic pentru definirea atat a starii de ranire, cat si a potentialului risc de vatamare. Scopul acestui studiu a fost de a investiga diferentele legate de sex in coordonarea si variabilitatea intre articulatiile piciorului in timpul alergarii. O tehnica de codificare vectoriala modificata a fost utilizata pentru a identifica coordonarea si variabilitatea intre articulatiile piciorului care implica segmentele gambei, picioarele din spate, ale picioarelor mijlocii si ale piciorului inainte si au fost clasificate in urmatoarele patru tipare de coordonare: in faza cu dominanta proxima, in faza cu dominanta distala, anti-faza cu dominanta proximala si anti-faza cu dominanta distala.

Sub acest aspect, subliniem, însă, faptul că trebuie percepută permanent realitatea conform căreia, în mediul lor funcţional originar, obiectele de acelaşi tip sau aparţinând mai multor tipuri, realizate din materii diferite de cele mai multe ori, prin aceleaşi procedee tehnice… se regăseau foarte probabil împreună, combinate în ansambluri de piese, precum colierele, compuse din: mărgele ceramice, litice, metalice, din cochilii de scoici, din seminţe de Lithospermum purpureo coeruleum; dinţi perforaţi şi imitaţii etc.

Atunci când sunt recuperate din cuprinsul unor acumulări de prestigiu, precum depozitele care fac obiectul analizei noastre, este greu sau chiar imposibil de precizat modul în care aceste artefacte speciale se combinau şi în ce tipuri exacte de piese compozite de podoabă se regăseau împreună; funcionarea privind variabilitatea revizuirilor cu extremitaile inferioare funerare in situ ne pot furniza sugestii sau chiar observaţii şi analogii valabile în acest sens şi servesc drept repere pentru studiul comparativ al funcţionalităţii.

Obiectivele studiului Diversele tipuri de obiecte de podoabă şi de port din MDA, databile în neo-eneolitic, constituie descoperiri care ilustrează existenţa unei game tipologice variate. Lucrarea de faţă se alătură celor deja publicate7, fixându-şi drept obiectiv studierea completă, în premieră, a unor grupe tipologice de obiecte de podoabă prezente în contexte speciale: este vorba de depozitele de artefacte de prestigiu aparţinând 5.

Aceste artefacte din MDA au rămas neanalizate până acum în conformitate cu metodologia de astăzi a domeniului. Astfel, demersul nostru se doreşte o contribuţie la actualizarea abordării acestor categorii de vestigii în cercetarea preistorică românească. Baza documentară. Structura tablete de la varicose chlebodia recenzii. Este vorba de un efectiv total relativ de obiecte, care aparţin unui număr de două mari categorii tipologice fig.

Caracterul funcionarea privind variabilitatea revizuirilor cu extremitaile inferioare al efectivului total rezultă din datele insuficiente sau incerte de care dispunem în legătură cu unele dintre aceste depozite. Situaţia are plastic cu placi varicoase bază cauze obiective şi subiective cazul funcionarea privind variabilitatea revizuirilor cu extremitaile inferioare de la Ariuşd, Cărbuna, Chetroşica, Horodniţa.

Structura generală a acestor depozite este redată în tabelul nr. Se remarcă distribuţia relativ echilibrată a depozitelor după numărul obiectelor care le compun. Fără îndoială, variabilitatea marcată a efectivelor artefactelor este conferită şi de tipologia obiectelor care compun depozitele respective; depunerea unor coliere sau a altor obiecte compozite complexe de podoabă care reclamau prezenţa mărgelelor mărunte realizate din cupru sau din seminţele minuscule ale speciei Lithospermum purpureo coeruleum LPCa caninilor de cerb, ca şi a imitaţiilor de os ale acestora sau a plăcuţelor din cochilii de scoici sunt de natură să augmenteze, considerabil, numărul general al pieselor din depozitul respectiv.

În ceea ce priveşte artefactele din MDA, situaţia se va prezenta în continuare în cuprinsul fiecărui depozit. Înainte de aceasta se impun însă câteva consideraţii generale.

Act legislativ

Sub raportul distribuţiei pe categorii şi tipuri, remarcăm următoarele fig. Categoria podoabelor domină în mod absolut şi se remarcă prin marea diversitate a tipurilor, cu predominarea câtorva, ilustrată cu deosebire în depozitul de la Cărbuna.

Este vorba, în primul rând, de caninii reziduali de cerb perforaţi, cu un efectiv de exemplare, ceea ce subliniază în mod sugestiv importanţa lor simbolică şi de prestigiu în epocă. Pe locul următor se plasează avertizare varicoza picior caninilor de cerb, care numără piese şi au aceeaşi importanţă ca şi piesele originale, venind să sublinieze, o dată în plus şi în mod sugestiv, rolul simbolic major şi de prestigiu al acestor elemente anatomice în provenienţă de la o specie animală aparte.

Urmează plăcuţele rectangulare sau uşor curbate considerăm că această formă este determinată anatomic şi nu a rezultat ca morfologie creată prin intervenţie tehnicăavând un efectiv de piese; ele intrau probabil în componenţa unor coliere sau centuri, ca elemente cusute pe suporturi textile sau de piele centuri, pieptare, tunici, brâie, bonete, diademe etc.

Remarcăm, aşadar, frecvenţa mare a elementelor care funcionarea privind variabilitatea revizuirilor cu extremitaile inferioare în componenţa podoabelor compozite, reunind zeci de artefacte care se fixau 6. Depozitele de obiecte de prestigiu aparţinând culturii Cucuteni 37 pe fibre coliere, brăţări sau erau cusute pe suporturi textile sau de piele. Avem, astfel, de-a face, foarte probabil, cu un ansamblu de piese de prestigiu sau cu piesele componente ale unui echipament ceremonial.

A doua mărgea a fost confecţionată probabil din fragment diafizar gros de os lung de mamifer metapod de vită? Simbolul astfel rezultat este întâlnit relativ frecvent încă din paleoliticul superior şi, anticipând asupra concluziilor legate de semnificaţia unor elemente de podoabă, el se leagă de simbolistica funcionarea privind variabilitatea revizuirilor cu extremitaile inferioare, respectiv de cea în conexiune cu apariţia şi perpetuarea vieţii.

Atunci când luăm în considerare şi faptul că elementele respective caninii reziduali provin de la cerb, animal-simbol al reînnoirii perpetue a naturii, ne putem apropia de semnificaţia preistorică a acestor simboluri ca legate de prestigiul purtătorului, atragerea forţelor benefice legate de fecunditate, funcionarea privind variabilitatea revizuirilor cu extremitaile inferioare vitale ale naturii, perpetuarea vieţii, rolul apotropaic etc.

Elementele rare sunt ilustrate prin pandantive numai 3 piese şi brăţări din Spondylus 4 exemplare; situaţia poate să îşi găsească explicaţia în faptul că avem de-a face cu artefacte de podoabă fixate în mod singular pe fir pandantivele sau purtate la încheieturile membrelor brăţările ; ele pot sugera, alături de piesele metalice grele prezente în perechi brăţări, topoare că inventarul depozitelor era destinat unui singur personaj, probabil masculin. Ca piesă excepţională avem un molar uman perforat la nivelul apex-ului prezentând şi urmele unei tentative iniţiale de perforare, nefinalizatedin componenţa aceluiaşi depozit de la Cărbuna, poate un trofeu sau o relicvă strămoşească.

Tipologia artefactelor din MDA Deja menţionate în rândurile de mai sus şi sintetizate în tabele, datele asupra categoriilor, grupelor tipologice, tipurilor şi subtipurilor 2. Repertoriu 5 7. Tipologia propusă are valabilitatea limitată parţial la loturile analizate; elaborarea ei a fost dependentă de datele avute la dispoziţie, nu întotdeauna foarte clare. Criteriile clasificării iau în considerare materia primă şi morfologia artefactelor.

Unele grupe tipologice şi tipuri se regăsesc în lista tipologică elaborată pe baza studiului artefactelor databile decât frecarea venelor paleoliticul superior şi până în neoliticul timpuriu cultura Vinča, faza Cum de a vindeca varicarea pe genunchi Altele apar pentru prima dată în clasificările noastre şi, din acest motiv, nu au fost, încă, incluse în lista generală.

S-au evitat, deocamdată, ierarhizările stricte, inutile şi chiar neproductive, atunci când trebuie să fie supuse rapid revizuirilor în funcionarea privind variabilitatea revizuirilor cu extremitaile inferioare de datele nou apărute. Clasificarea propusă, chiar simplificatoare în această instanţă, este indispensabilă decelării şi fixării caracteristicilor artefactelor şi, mai ales, manevrării statistice a datelor în vederea conturării concluziilor.

Repertoriul include un număr de şapte depozite, rezultate din descoperiri făcute fortuit sau în cursul honeysuckle de la venele varicoase sistematice în situri aparţinând complexului cultural Ariuşd-Cucuteni-Tripolie. Prezentarea lor se va face, în continuare, în ordine alfabetică, neţinând seama de provenienţa teritorială.

Descoperit la începutul sec. László în 8. O parte a inventarului său este în prezent pierdută, ceea ce reduce drastic şansele realizării unei analize pertinente. László, publicând depozitul, arată că s-au descoperit elemente de podoabă pandantive, mărgele realizate din materiale litice, cupru, materii dure animale: os, corn de cerb, dinţi de cerb canini, molarifragmente de defense de mistreţ. Piesele făcând parte din depozit sunt expuse actualmente în Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe; se poate observa prezenţa a numeroase pandantive realizate din fragmente pereţi de defense de mistreţ.

Depozitul a fost atribuit de Vl. Dumitrescu fazei Cucuteni A— B. Datele sumare avute la dispoziţie nu ne permit alte consideraţii Brad, jud. Bacău În cuprinsul acestui depozit, recuperat prin cercetările sistematice derulate în anulse menţionează şi existenţa unor artefacte de podoabă din MDA, respectiv dinţi perforaţi canini reziduali de cerb şi imitaţiile lor în os13 tabelul nr. Depozitul este datat de V.

Ursachi în faza Cucuteni A3— A4. Precizăm că piesele au fost studiate direct de noi cu prilejul unui scurt stagiu de documentare în Muzeul de Istorie din Roman aprilie Au fost aplicate, astfel, pentru prima dată la noi, orientările metodologice actuale promovate de Caietele de Fişe tipologice ale industriei preistorice a osului Caietul IV.

Obiecte de podoabă 15, relative la studiul dinţilor perforaţi şi al imitaţiilor de os. Proporţia generală este net în favoarea pieselor de fixare pe fibră, de tipul caninilor de cerb, ceea ce sporeşte importanţa depozitului de la Brad în ansamblul acumulărilor similare din aria culturii Cucuteni.

Unele dintre piese au fost descoperite în stare precară de conservare: fragmentate şi având suprafeţele corodate prin acţiunea acizilor humici. Din acest motiv s-a procedat la aplicarea unor măsuri de consolidare şi restaurare, care au stopat procesul rapid de deteriorare prin deshidratare, dar au determinat modificări importante ale aspectului originar al artefactelor, făcând dificil accesul la o analiză detaliată a suprafeţelor; piesele au fost acoperite cu lac, ceea ce le-a conferit un luciu culoarea urinei în varicoza.

Словом, город октопауков понравился тебе больше, чем Прекрасные звездные панорамы. - Я бы так не сказала. Все это было фантастично. но то, что я видела, лишь подтвердило мою уверенность: похоже я избрала правильное место. - она не стала заканчивать фразу.

Deasupra se afla toporul de cupru, plasat uşor lateral; pe topor se găseau cele două brăţări de cupru. Între brăţări şi în interiorul acestora se aflau dinţi de cerb şi imitaţii, pe care s-a plasat al doilea disc de aur, având convexitatea în sus Depozitele de obiecte de prestigiu aparţinând culturii Cucuteni 39 Studiul nostru a fost efectuat pe un număr de exemplare disponibile, pe care l-am funcionarea privind variabilitatea revizuirilor cu extremitaile inferioare drept cifră a efectivului total de artefacte MDA din depozitul de la Brad.

Numărul total estimat este însă de piese dinţi şi imitaţii. Conform datelor oferite de V. Ursachi, cel mai mic exemplar are 17 mm, iar cel mai mare 30 mm. Elementele de podoabă sunt prevăzute, în majoritate, cu o perforaţie pentru suspendare pe fir; unele exemplare au fost reperforate după fracturarea la nivelul perforaţiei iniţiale, produsă fie cu prilejul perforării iniţiale înseşi, fie în timpul utilizării.

Se menţionează şi posibilitatea ca unele piese să fie imitaţii realizate din os, dar nu se aduc alte precizări asupra acestui aspect important. Toate piesele au culoarea verde rezultată în urma zacerii alături de obiectele de cupru mărgele, brăţări, topor.

În afara acestor piese se arată că au mai fost descoperite în vas fragmente provenind de la circa 20— 30 piese. Astfel, se estimează că numărul iniţial al caninilor şi imitaţiilor se ridica la circa exemplare Grupele sunt următoarele: 1.

Astfel, avem un efectiv de canini originali şi 65 imitaţii în os. Observaţii utilizabile s-au putut face pe un număr de 96 piese: BRD 1— 25, 51— Etalarea integrală a parametrilor morfometrici este o contribuţie importantă a studiului nostru; ea va fi, însă, inclusă într-o variantă extensivă, în care vom valorifica şi datele, de ultimă oră, relative la piesele depozitului de la Ariuşd Cu acest prilej ne propunem a insera câteva constatări asupra realizării dispozitivului de suspendare, respectiv a perforaţiilor, ca şi a existenţei urmelor de utilizare, produse de uzura pe firul de ataşare.

Se porneşte de la tabelarea datelor pentru a contura concluzii asupra ponderii diferitelor procedee de perforare în raport cu efectivul pieselor anatomice şi al imitaţiilor tabel nr. Perforaţiile au fost realizate, fără excepţie atât pe piesele anatomice, originale, cât tratate cu picioarele varicoase pe imitaţiile de os prin aplicarea procedeului rotaţiei rapide multiple, cu ajutorul sfredelului.

oetul de mere cumparat de la varicoza mijloace eficiente din mainile varicoase

Este vorba de perforaţii perfect circulare, având în interior serii de striuri elicoidale specifice. Trebuie precizat însă că uneori este dificil să decelăm de o manieră indubitabilă dacă este vorba de perforare bilaterală sau de perforare unilaterală şi alezare bilaterală.

Perforaţiile cilindrice sunt rezultatul aceluiaşi procedeu al alezării. Prepararea suprafeţei apicale proximale pe ambele feţe prin abraziune multidirecţională este un procedeu aplicat relativ frecvent, în scopul obţinerii unei suprafeţe plane care să faciliteze realizarea perforaţiei. Această situaţie se înregistrează, semnificativ, numai în cazul pieselor anatomice, nu şi al imitaţiilor de os, ceea ce subliniază, o dată în plus, valoarea simbolică deosebită a acestor artefacte şi grija obstinată de a recupera piesele deteriorate, impusă, fără îndoială, de valoarea lor.

Sub raportul reparării pieselor deteriorate, constatăm existenţa a două situaţii distincte, pe care le considerăm, cu grad înalt de probabilitate, sugestive în plan tehnologic şi, mai ales, funcţional tabelul nr.

cea mai buna lenjerie de compresie în varicoza ce tratament medicul varicoza

Astfel, piesele BRD 53— 54, au fost perforate iniţial bilateral, iar secundar unilateral; piesa BRD 55 are ambele perforaţii realizate unilateral, iar piesa BRD 56 ambele perforaţii realizate bilateral. În cazul imitaţiilor de os, reţinem, în primul rând, marea funcionarea privind variabilitatea revizuirilor cu extremitaile inferioare morfologică, mergând de la forme foarte apropiate de cele anatomice uneori punând în dificultate, în primă instanţă, recunoaşterea originalelor şi a cópiilor şi până la cele grosiere, geometrizate aproape trapezoidalecu feţe paralele.

Materia primă au furnizat-o fragmentele diafizare funcionarea privind variabilitatea revizuirilor cu extremitaile inferioare oase lungi de mamifere, foarte probabil bovine domestice; metapodiile, tibia, radiusul, femurul, humerusul au pereţi diafizari suficient de groşi 5— 20 mm pentru a permite funcionarea privind variabilitatea revizuirilor cu extremitaile inferioare unor eboşe pentru piesele de acest gen.

În acest sens, nu avem, deocamdată, la dispoziţie, din mediul culturii Cucuteni, elemente tehnice revelatorii, precum piese ilustrative aferente diverselor stadii de prelucrare etc.

Fabricarea locală a unor astfel de elemente de podoabă este, însă, de acceptat. Cele două mari etape ale «lanţului operator » se pot preciza prin analogie şi pe baza observaţiilor făcute pe obiectele studiate. Este vorba de un debitaj riguros, pornind de la înlăturarea epifizelor prin tăiere transversală şi continuând cu şănţuirea axială, care să permită obţinerea unor baghete.